reborn

Write at 2020 Sep 26

Năm 2020 là 1 năm kì lạ. Thế giới có rất nhiều chuyện. Covid, cháy rừng liên tục. Bầu trời lúc nào cũng đỏ rực. Ở nhà nhiều ngày liền.

Nhưng nhờ vậy mình được ở với con gái nhiều hơn, đôi lúc mình nghĩ đó cũng là may mắn cho mình, mình làm được rất nhiều điều cho con gái.

Mình có thêm 1 bé trai. Cuộc sống thật trách nhiệm, thật nặng nề, có lúc mình nghĩ vậy. Nhất là với những rắc rối xảy đến với con cái và gia đình.

Mình không còn giống như xưa nữa. Không còn hồn nhiên, không còn cười nhiều, không còn nhìn trời, nhìn gió nhìn mây nhìn hoa nhìn lá. Mình khóc, khóc trong xe, khóc bao nhiêu lần. Mình căng thẳng đến tột độ.

Nhưng hôm nay, người nhìn lên bầu trời xanh kia, cả 1 quá khứ dội về, con người cũ của mình đã vượt lên, Mình giống như Hardlar, mình đã trở về từ cõi chết, by his own power.

The will of being a better person, the desire to improve himself makes him a better person. No longer chasing power, no longer chasing pride, he just want to prove his existence, fair and strong.

Want Email Forwarding For Your Domain? Check out hanami.